Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

„ Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta”

 Szkolenie obejmuje całokształt zagadnień związanych z umowami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po deregulacji zawodu
wraz z interpretacją klauzuli wyłączności w praktyce i orzecznictwie sądowym.

Na szkolenie będą poruszane zagadnienia związane z prawidłową procedurą tworzenia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
w obecnym stanie prawnym oraz zagadnienie formułowania klauzuli wyłączności i innych indywidualnie uzgadnianych zapisów
z konsumentem, a także zabezpieczenia praw pośrednika do wynagrodzenia w obecnych realiach rynkowych.

 Szkolenie skierowane jest do pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości,deweloperów, doradców w obrocie nieruchomościami, doradców kredytowych,agentów nieruchomości, osób zainteresowanych tematyką.

--------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia ustawy z dnia 2 
      
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
      
przez produkt niebezpieczny.

2.     Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przedsiębiorstwa od dnia 25 grudnia 2014 r. 
        po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta.

3.     Zagadnienie właściwej reprezentacji przedsiębiorcy-pośrednika przez osoby wykonujące czynności pod
        jego nadzorem – agenci, pracownicy, asystenci, współpracownicy- skutki prawne zawierania umów przez
        osoby w/w w zakresie przepisów nowej ustawy o ochronie praw konsumenta.

4.     Klauzula wyłączności w umowach pośrednictwa jej treść, zakres obowiązywania oraz ochrona prawa
        pośrednika do wynagrodzenia, a klauzule niedozwolone oraz orzecznictwo sądowe.

5.     Dokumenty i termin oraz sposób odstąpienia od zawartej umowy pośrednictwa w obrocie
        nieruchomościami przez konsumenta, a orzecznictwo sądowe związane z możliwością rozwiązania
        umowy pośrednictwa przez jej strony w każdym czasie.

6.     Skutki prawne i faktyczne złożenia oświadczenia pośrednikowi przez konsumenta o odstąpieniu od umowy
        pośrednictwa zawartej poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie miejsca
        prowadzenia działalności gospodarczej według nowej ustawy.

7.     Forma i treść dokumentów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
        pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanych z wykonaniem przepisów nowej ustawy z 30 maja
        2014 r. o prawach konsumenta przez pośrednika oraz po deregulacji zawodu.


PROWADZĄCY :
--------------------------------------------------------------------------------

ADAM KUDYK - prowadzący szkolenia z zakresu prawa i obrotu nieruchomościami Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych
związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów:
sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości
i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu
Nieruchomościami „Czernecki – Kudyk” s.c. w Krakowie, obecnie właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości, związany z rynkiem nieruchomości
od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

--------------------------------------------------------------------------------

 TERMIN SZKOLENIA:    21 listopada 2014 r. ( piątek)

 GODZINA SZKOLENIA:   10:00 - 16:00

 MIEJSCE SZKOLENIA:   Instytut Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu , sala nr 10.

 CENA SZKOLENIA:

 Członkowie PSP                         - 100  zł + 23% VAT
 Osoby z Federacji                      - 100 zł + 23% VAT
 Osoby spoza Federacji               - 110 zł + 23% VAT
 
 Wpłaty prosimy dokonywać na konto PSP :   87 1090 1476 0000 0000 4700 7545

Formularz zgłoszeniowy
                                                                                   
Serdecznie zapraszamy !« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony